Pryzjaciele Borsuka

Poznajcie… Borsuka specjalistę od bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 30.09.2014

Tak, tak jesteśmy spokrewnieni - to mój brat. Od dawna z zazdrością słuchał opowieści o mojej pracy z dziećmi i zastanawiał się jakby połączyć ją z jego zainteresowaniami, jakimi są samochody, motocykle i wszystkie inne pojazdy poruszające się po naszych drogach. Podczas jednego z naszych spotkań podsunąłem mu pomysł na pracę w Wydziale Ruchu Drogowego, gdzie mógłby połączyć przyjemne z pożytecznym. Pomysł bardzo mu się spodobał i od 2009 roku pełni służbę w Zespole Profilaktyki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Podczas spotkań z dziećmi, przekazuje im wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Opowiada nie tylko o tym, jak na drodze powinien prawidłowo zachowywać się pieszy, ale również rowerzysta. Ważnym tematem jest również podróżowanie samochodem, bo przecież dzieci bardzo często są pasażerami, muszą więc znać zasady bezpiecznego podróżowania. Podczas tych spotkań dzieci opowiadają o wykroczeniach popełnianych przez rodziców. Czasami zastanawiamy się czy na nasze pogadanki nie powinni przychodzić dorośli – oni bardzo często postępują niezgodnie z przepisami…