Udział w imprezach

Inauguracja V edycji kampanii "Warszawska Linia Edukacyjna"

Data publikacji 02.10.2013

2 października 2013 r. rozpoczęła się V edycja kampanii społecznej „Warszawska Linia Edukacyjna”. Jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, prowadzony w każdy piątek roku szkolnego w tramwaju. Podczas tramwajowych lekcji młodzież szkolna uczy się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, poznaje zasady bezpiecznej podróży tramwajem.

Podczas jazdy tramwajem młodzież poznaje zasady bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji miejskiej, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w komunikacji miejskiej np. braku ważnego biletu na przejazd czy aktów wandalizmu oraz uczy się jak należy prawidłowo reagować na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu człowieka.

Praktyczną część zajęć w tramwaju współczesnym prowadzą policjanci z Komendy Stołecznej Policji, a także pracownicy Nadzoru Ruchu TW. Pokaz udzielania pierwszej pomocy prezentują ratownicy z Warszawskiej Grupy Wysokościowej s12.

Na zakończenie lekcji dzieci otrzymują kamizelki odblaskowe oraz materiały edukacyjne, utrwalające zdobytą wiedzę.