PATROLE SZKOLNE - Programy i działania prewencyjne - Wydział Prewencji KSP

Programy i działania prewencyjne

PATROLE SZKOLNE

Data publikacji 28.01.2009

Działania realizowane na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji od 2000 roku.

CELE:

  • poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, jak również kadry pedagogicznej placówek oświatowo-wychowawczych,
  • zapobieganie wszelkim patologicznym zjawiskom na terenie szkół i w ich obrębie oraz rozpoznawania potencjalnych zagrożeń,
  • utrzymywanie systematycznych kontaktów z dyrektorami
    i pedagogami szkolnymi,
  • prowadzenie rozpoznania kryminogennych środowisk nieletnich,
  • organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą uczącą się, kadrą pedagogiczną szkół oraz rodzicami poświęconych odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zagadnieniom z zakresu wiktymologii.

Na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji funkcjonują patrole szkolne, zarówno mieszane jak i składające się z funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Kontynuowanie działań prewencyjnych w formie patroli szkolnych podyktowane jest więc przede wszystkim potrzebą przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu nieletnich oraz ochroną tej grupy społecznej przed staniem się ofiarą przestępstwa.