„STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH” - Programy i działania prewencyjne - Wydział Prewencji KSP

Programy i działania prewencyjne

„STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH”

Data publikacji 01.09.2014

Mając na celu przeciwdziałanie przejawom przemocy i innym niebezpiecznym zachowaniom na potrzeby programu prewencyjnego Wydziału Prewencji KSP pn. „STOP PRZEMOCY W SZKOLE” Polski Komunikator Internetowy Gadu-Gadu opracował nowy plakat informacyjny” zawierający specjalny policyjny nr GG 100997. Numer służący do zgłaszania przypadków przemocy rówieśniczej. Plakaty rozpowszechnione zostały na terenie szkół i placówek oświatowych za pośrednictwem Kuratorium Oświaty

Program realizowany przez Komendę Stołeczną Policji od 2006 roku

ORGANIZATORZY:

  • Wydział Prewencji KSP

WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • komunikator internetowy GADU-GADU

ODBIORCY:

  • uczniowie szkół

CEL:

  • przeciwdziałanie przejawom przemocy i innym niebezpiecznym zachowaniom na terenie szkół

SPOSÓB REALIZACJI:

W Wydziale Prewencji KSP uruchomiono:

  • specjalne numery telefonów 603 68 48, 603 67 95, 603 76 09,
  • nową formę komunikacji społeczeństwa z Policją poprzez serwis internetowy „Gadu-Gadunr 100997, służącą przede wszystkim odbieraniu wiadomości o niepokojących zjawiskach mających miejsce na terenie szkół pn. STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH,
  • opracowano plakaty promujące działania „STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH” wraz z kalendarium, które za pośrednictwem specjalistów ds. prewencji kryminalnej komend powiatowych i rejonowych Policji przekazane do placówek oświatowych.