Szkoły ponadpodstawowe o profilu Policyjnym

Wykaz szkól ponadpodstawowych, w których funkcjonują klasy o profilu policyjnym na terenie garnizonu stołecznego Policji

Wykaz szkól ponadpodstawowych, w których funkcjonują klasy o profilu policyjnym
na terenie garnizonu stołecznego Policji

KRP Warszawa IV

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a, 01 – 043 Warszawa
tel. 22 838 - 60 - 61

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 al. Jana Pawła II 69, 01 - 138 Warszawa
tel. 22 838 - 04 - 61

KRP Warszawa VI

LO im. Józefa Piłsudskiego ul. Kowelska 1

KPP w Wołominie

LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku ul. Żwirki i Wigury 4 Urle Gm. Jadów
tel. 25 675 – 48-94

I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie
tel. 695-898-740

KPP w Piasecznie

Zespół Szkół Gimnazjalnych i LO ul. Szarych Szeregów 8 Tarczyn
tel. 22 727 - 94 - 34

KPP w Legionowie

Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy ul. Nasielska 7, 05 – 140 Serock
tel. 22 774 - 20 - 21

6 klas:

KPP
w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza
Liceum Ogólnokształcące
ul. Licealna 3
05 – 320 Mrozy
tel. 25 757 - 41 - 94

KPP w Otwocku

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gospodarczych im. St. Staszica,
Liceum Profilowane nr I
ul. Konopnickiej 3
05 – 400 Otwock
tel. 22 779 – 26 – 44

3 klasy (I – III rok):