IV Edycja Warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli pt „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Zapraszamy na IV Edycję Warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli pt „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Internetowa rejestracja na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pedagogów nt. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

  1. na jednodniowe warsztaty obowiązuje wyłącznie REJESTRACJA internetowa;
  2. o udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń;
  3. organizator prześle do uczestników potwierdzenie udziału w jednodniowym szkoleniu w wybranym terminie na podany adres e-mail;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Komendę Stołeczną Policji z siedzibą w Warszawie
przy ul. Nowolipie 2 w celu realizacji niniejszego zamówienia.

   
 

Terminy szkoleń realizowanych w roku szkolnym 2016/2017:

27 października 2016r.- odbyły się

3 listopada 2016r. -odbyły się

17 listopada 2016r. -odbyły się

8 grudnia 2016r. - odbyły się

12 stycznia 2017r.- odbyły się

26 stycznia 2017r. -odbyły się

9 lutego 2017r.- odbyły się

2 marca 2017r. - odbyły się

16 marca 2017r.-odbyły się

6 kwietnia 2017r.-odbyły się

20 kwietnia 2017r,-.odbyły się

11 maja 2017r.- odbyły się

25 maja 2017r.-zapraszamy do rejestracji

Jeżeli osoba zgłoszona do udziału w warsztatach w danym terminie, z przyczyn losowych lub związanych z koniecznością udziału w innych czynnościach zawodowych nie może wziąć udziału w szkoleniu w pełnym zakresie, w miarę możliwości niech zostanie zastąpiona przez innego nauczyciela z tej samej placówki.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail: warsztaty@ksp.policja.gov.pl

Przed szkoleniem można przesyłać pytania, propozycje zagadnień lub opisy problemowych sytuacji do omówienia na spotkaniu, na adres e-mail: warsztaty@ksp.policja.gov.pl

Jednodniowe bezpłatne szkolenia odbywają się się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 3/5.

Program szkolenia:

9.30 - 9.40 Powitanie uczestników, wprowadzenie do zajęć.

9.40-10.15  Panel nr 1

Prowadzący: Mazowiecki Urząd Wojewódzki / Kuratorium  Oświaty w Warszawie

Temat: Zapobieganie doświadczeniu dyskryminacji w kontekście szkoły

 

10.15 - 10.20 Przerwa

10.20- 12.00  Panel nr 2

Prowadzący: Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

Temat: Zasady współpracy placówek oświatowych z Policją w sytuacji wystąpienia zagrożenia dzieci i młodzieży. Edukacja w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

12.00- 12.15 Przerwa

12.15- 12.50 Panel nr 3

Prowadzący: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Temat: Jak poradzić sobie z trudną sytuacją w szkole- odpowiedzialność nauczycieli. Rola rzecznika dyscyplinarnego.

 

12.50-12.55 Przerwa

12.55- 14.00 Panel nr 4

Prowadzący: Wydział Realizacyjny / Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

Temat: Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu - "aktywny strzelec"

 

14.00- 14.05 Przerwa

14.05- 14.40 Panel nr 5

Prowadzący: Wydział do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji

Temat: Cyberprzestępczość- identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom

 

14.40-15.00 - Wręczenie certyfikatów, odbiór dokumentów (delegacje) Zakończenie warsztatów.

 

UWAGA!

Nie ma możliwości otrzymania Certyfikatu przed końcem ostatniego panelu warsztatów.