Narzędzia szacowania ryzyka - Wydział Prewencji KSP

Narzędzia szacowania ryzyka

Narzędzia szacowania ryzyka

Data publikacji 20.03.2014

Celem narzędzia szacowania ryzyka jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencję wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą, poprzez minimalizowanie zagrożenia życia i zdrowia tych osób. Należy pamiętać, że jest to narzędzie wspomagające działania policjanta na miejscu interwencji, a nie obligujące go do każdorazowego stosowania.

Wykorzystanie jego powinno mieć zastosowanie wyłącznie na miejscu podejmowanej interwencji, podczas pojawienia się u policjanta wątpliwości, co do dalszego postępowania ze sprawcą przemocy w rodzinie (rozważenie zatrzymania). Chronologia wykorzystania narzędzia kształtuję się w następujący sposób:

  • podjęcie interwencji wobec przemocy w rodzinie;
  • stwierdzenie przemocy i podjęcie decyzji o konieczności sporządzenia „Niebieskiej Karty-A”;
  • w przypadku pojawienia się wątpliwości, co do postępowania ze sprawcą przemocy w rodzinie wypełnienie druku MP-92 lub Mp-93 (w zależności od sytuacji, kto jest ofiarą przemocy – osoba dorosła czy dziecko?)
  • w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby pozytywnych odpowiedzi, rozważenie zatrzymania sprawcy przemocy (odizolowanie od ofiary);
  • dołączenie wypełnionego druku do kopii sporządzonej „Niebieskiej Karty – A”.

Posiadanie druków Mp-92 i Mp-93 oraz wkładek do notatników przez służby patrolowe i obchodowe jest obowiązkowe.