Informacje dla ofiar przemocy w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

Data publikacji 18.12.2014

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na terenie województwa*

(aktualizacja na dzień 17.06.2016 roku)

* Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR)
Działanie 4.2.4. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy
pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym
województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących
lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa.

opracował: Michał Lewoc
aktualizacja: Anna Wiecha, Michał Lewoc
Ministerstwo Sprawiedliwości

Pliki do pobrania

  • 350.5 KB