Szkolenie dla pracowników banku - Aktualności - Wydział Prewencji KSP

Aktualności

Szkolenie dla pracowników banku

Data publikacji 24.01.2020

Policjanci Wydziału Prewencji KSP przeprowadzili szkolenie, którego celem było podniesienie świadomości pracowników oraz kadry kierowniczej jednego z banków na terenie garnizonu stołecznego na temat najczęściej stosowanych oszustw na szkodę osób starszych tzn. na wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚP.

Policjanci z Wydziału Prewencji KSP prowadzą liczne działania informacyjno – edukacyjne ukierunkowane na zmniejszenie ilości przestępstw skierowanych wobec osób starszych.

Tym razem, w ramach rozpoczętej współpracy z zarządem jednego z banków, podinsp. Marcin Zimoń przeprowadził pierwsze z cyklicznych szkoleń, podczas którego pracownicy placówek bankowych zarówno w Warszawie jak i w sąsiednich powiatach dowiedzieli się o metodach oraz schematach działania, które wykorzystywane są najczęściej przez przestępców.

Celem spotkania było również przygotowanie i wyczulenie pracowników na nietypowe zachowania czy reakcje osób wypłacających pieniądze. Zaprezentowano algorytmy postępowania w razie powzięcia podejrzenia, że klient banku może stać się ofiarą przestępców, którzy chcą pozbawić go jego życiowych oszczędności.

Funkcjonariusze mają nadzieję, że zaprezentowane przykłady zagrożeń oraz materiały szkoleniowe przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości pracowników banków i przyczynią się do ograniczenia występujących przestępstw skierowanych wobec osób starszych.