Aktualności

II edycja Konkursu dla policjantów-oskarżycieli publicznych w KSP - rozstrzygnięta

Data publikacji 24.10.2019

W dniu 17 października 2019 roku w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji przeprowadzony został konkurs dla policjantów-oskarżycieli publicznych, będący eliminacją do II Ogólnopolskiego finału konkursu dla policjantów-oskarżycieli publicznych, który odbędzie się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 18-19 listopada 2019 roku.

W etapie stołecznym konkursu wzięło udział 21 funkcjonariuszy - po jednym policjancie pełniącym funkcję oskarżyciela publicznego, który zajął I miejsce w etapie powiatowym, w każdej Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Rejonowej Policji, Komisariacie Specjalistycznym Policji oraz Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Etap stołeczny konkursu obejmował dwie konkurencje:

KW 1 – trwający 50 minut pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, a w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
KW 2 – trwający 40 minut pisemny test wiedzy dotyczący umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

W konkurencji nr 1 (KW1), tj. testu wiedzy można było zdobyć maksymalnie 50 punktów, natomiast z konkurencji nr 2 (KW2), maksymalna ilość punktów do osiągnięcia wynosiła 20. Maksymalna ilość punktów z konkurencji KW1 i KW2 wynosiła 70 punktów.

Biorąc pod uwagę sumę uzyskanych punktów z dwóch konkurencji, zwycięzcą etapu stołecznego II Konkursu dla policjantów-oskarżycieli publicznych została sierż. szt. Magdalena Jackowska z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, uzyskując 60,5 punktu.

Drugie miejsce zajęła st. asp. Judyta Prokopowicz z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, uzyskując łącznie 56 punktów, a trzecie miejsce mł. asp. Karolina Świszcz z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, która uzyskała 49 punktów.

W II Ogólnopolskim Konkursie dla policjantów-oskarżycieli publicznych, organizowanym w dniach 18-19 listopada 2019 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Komendę Stołeczną Policji reprezentować będzie sierż szt. Magdalena Jackowska z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

Zwycięzcom gratulujemy!