Aktualności

Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego organizowaną podczas ferii zimowych 2019 na terenie województwa mazowieckiego.

Data publikacji 17.01.2019

Do 28 stycznia 2019 roku można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii.Ferie na Mazowszu rozpoczynają się od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku. Nie wszyscy uczniowie szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych spędzą je w sposób zorganizowany. Brak opieki osób dorosłych sprzyja podejmowaniu zachowań stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, np. korzystanie z lodowisk na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dlatego Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojewoda Mazowiecki ogłosili konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Celem głównym Konkursu jest:

-inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
-ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz promowanie zdrowego stylu życia,
-pomoc w realizacji działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które będą realizować inicjatywy w terminie od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter projektu. Kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą: innowacyjność i pomysłowość odpowiadająca oczekiwaniom odbiorców, uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych powiatów, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, agresji i przemocy, przekazywanie elementów wiedzy wiktymologicznej.   
Inicjatywy konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową do 28 lutego 2019. roku.

 

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

  • 274.68 KB
  • 55.19 KB