Bezpieczna droga do szkoły - Aktualności - Wydział Prewencji KSP

Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 31.08.2018

W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/163269,Bezpieczna-droga-do-szkoly.html