Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży" – konferencja metodyczna

Data publikacji 09.11.2017

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji były zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz uzależnienia i mechanizmy działania substancji psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy. Inicjatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Stołeczna Policji.

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/44087,quotWspolczesne-zagrozenia-dzieci-i-mlodziezyquot-konferencja-metodyczna.html?search=63998203