Bezpieczna droga do szkoły - Aktualności - Wydział Prewencji KSP

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 01.09.2017

Jak każdego roku pod koniec sierpnia rusza ogólnopolska akcja policyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym czasie obserwujemy wzrost natężenia ruchu drogowego w rejonie szkół. W związku z szeregiem niebezpieczeństw mogących zagrozić najmłodszym, policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, rozpoczynających naukę po dwumiesięcznej przerwie.

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/43153,Bezpieczna-droga-do-szkoly.html