Kampania społeczna MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność” - Aktualności - Wydział Prewencji KSP

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność”

Data publikacji 16.01.2017

W ramach kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zainicjowała szkolenie dla policjantów Komendy Stołecznej Policji mające na celu podniesienie świadomości o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Wszystko w ramach współpracy i troski o bezpieczeństwo mieszkańców.

Strażacy oraz policjanci garnizonu stołecznego współpracują na wielu płaszczyznach. Zagrożenia związane z okresem grzewczym to jeden z takich obszarów. Policjanci w ramach swojej służby są często pierwsi na miejscu zdarzenia, m.in. pożarów, zadymień, podtruć. Bez zbędnej zwłoki podejmują w takich sytuacjach akcję ratowniczą, ewakuując ludzi z miejsca zagrożenia i udzielając pierwszej pomocy, jeszcze przed przybyciem Straży Pożarnej czy służb medycznych.

Wiedza na temat przyczyn powstawania pożarów oraz eliminowania, związanych z tym zagrożeń, jest niezwykle istotna zwłaszcza dla funkcjonariuszy pełniących służby patrolowe czy dzielnicowych. Zgodnie z założeniami kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność” ważne jest, aby informacja dotarła do jak najszerszej grupy osób.

Dzisiejsze szkolenie odbyło się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z udziałem policjantów oraz strażaków reprezentujących jednostki działające na terenie Warszawy oraz dziewięciu powiatów warszawskich. Tematem szkolenia było przedstawienie założeń kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz głównych przyczyn powstawania pożarów oraz zagrożeń związanych z powstawaniem tlenku węgla w obiektach mieszkalnych.

Co trzeci pożar powstaje w mieszkaniach, bowiem lokatorzy często zapominają o potencjalnych zagrożeniach. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak: tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Powstanie czadu może wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę.

Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. Badania wykazały również, że tylko co dziesiąty Polak wie, że w domu trzeba mieć gaśnicę, a jedynie 8% uważa, że trzeba regularnie czyścić i sprawdzać szczelność komina i umawiać na kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w domu czujnik dymu lub czadu.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Tomasz Oleszczuk