Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

3 listopada 2016 - Inauguracja kolejnej edycji działań profilaktycznych pn. „Koleją po wiedzę”

Data publikacji 04.11.2016

Działania są integralną częścią programu profilaktycznego z zakresu propagowania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”. Celem programu jest kształtowanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na przystankach oraz w środkach komunikacji publicznej, w szczególności uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zasad w czasie podróżowania komunikacją publiczną.

REALIZATORZY

Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji
Komisariat Kolejowy Policji

WSPÓŁREALIZATORZY

Stacja Muzeum
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ADRESACI

Uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu dziewięciu powiatów okołowarszawskich, tj. otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego oraz m.st. Warszawy.

SPOSÓB REALIZACJI

Działania będą realizowane w postaci lekcji edukacyjnej pn. „KOLEJĄ PO WIEDZĘ”  na terenie Stacji Muzeum. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć szkolnych. W trakcie lekcji omówione będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem w  środkach komunikacji kolejowej i na dworcach, zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych, specyfika pracy zespołu prowadzącego pociąg oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych i czynności ratownicze w związku z zatruciem tlenkiem węgla (czadem).