Turniej Klas Policyjnych - Aktualności - Wydział Prewencji KSP

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Klas Policyjnych

Data publikacji 30.05.2014

W dniach 27 – 28 maja 2014 roku, na terenie garnizonu stołecznego odbył się Turniej Klas Policyjnych. Organizatorami byli: Komenda Stołeczna Policji, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Związkowy Klub Strzelecki w Warszawie. Z ramienia Komendy Stołecznej Policji w organizację zawodów zaangażowane zostały: Wydział Prewencji KSP, Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP.

W Turnieju wzięło udział 8 drużyn składających się z czterech zawodników i kierownika, reprezentujących szkoły, w których utworzono klasy o profilu policyjnym.

Rozegrano cztery konkurencje: test sprawności fizycznej, test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, test umiejętności strzeleckich oraz sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji.

Test sprawności fizycznej (tor przeszkód) został przeprowadzony na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wyniki testu, w tym normy czasowe. przeliczane były na punkty jednakowo, zarówno dla kobiet, jaki mężczyzn. Każdy z zawodników z zawodników pokonywał tor przeszkód w ramach testu sprawności oddzielnie. Najlepsi prezentowali bardzo wysoki poziom zdolności motorycznych, duże umiejętności techniczne i przygotowanie mentalne.

Następna konkurencja był test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, która także rozegrana została na terenie Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Konkurencja przeprowadzona została w formie zadania praktycznego wykonywanego przez drużynę składającą się z czterech zawodników. Wykonanie zadania polegało na zastosowaniu umiejętności ratowania życia człowieka w sytuacja symulowanych.
W zależności od charakteru zdarzenia, ocenie podlegały następujące umiejętności: opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie urazów kostno – stawowych, zastosowanie „łańcucha ratunkowego” na miejscu zdarzenia. Ponadto, w każdym zestawie obowiązkowo znajdowały się czynności resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Powyższa konkurencja przeprowadzona została pod fachowym okiem kom. Teresy Zabawy oraz podkom. Doroty Ciszkowskiej, funkcjonariuszy Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji, którzy czuwali nad tym by konkurencja rozegrana została w sposób właściwy i profesjonalny. Z ich oceny wynika, iż poziom umiejętności, jaki reprezentowały drużyny biorące udział w Turnieju był wysoki. Wszyscy starali się podejść dosyć poważnie do zadania i starali się zachować powagę.

Test umiejętności strzeleckich także przeprowadzony został w formie zadania praktycznego, na terenie Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. Konkurencja przeprowadzona została przez funkcjonariuszy Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Sędzia konkurencji st. asp. Tomasz Wołynkiewicz, funkcjonariusz WDZ KSP zachwycony był dobrym przygotowaniem uczestników.

Następna konkurencja Sprawdzian wiedzy o Policji odbył się w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45. Analizując wyniki tej konkurencji można było zauważyć, że w różnych szkołach wyglądało to inaczej. Niektóre zespoły miały liderów, inne reprezentowały wyrównany poziom, ale na końcowy wynik składała się praca zespołu.

Ponadto, dodatkową konkurencją, której wyniki nie były brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej, był konkurs na plakat pod hasłem „Święto Wolności”.

Wyłoniono zwycięzców, wręczono puchary, medale, dyplomu i nagrody.

Klasyfikacja generalna

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

L.p. Nazwa szkoły Strzelanie Test wiedzy Tor przeszkód Pierwsza pomoc Razem
1 Zespół Szkół w Wieliszewie LO w Komornicy 223 76 157 85 541
2 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Mrozy 232 60 160 79 531
3 Zespół Szkół Ekonomiczno – Gospodarczych im. St. Staszica, Liceum Profilowane nr I, Otwock 240 52 137 81 510
4 I Liceum Ogólnopolskie PUL w Wołominie 245 63 124 78 510
5 LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  204 56 149 74 483
6 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
w Warszawie, al. Jana Pawła II 69
229 53 136 60 478
7 Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55A 213 65 103 94 475
8 Zespół Szkół Gimnazjalnych i LO w Tarczynie 198 69 130 73

 

L.p. Najlepsze wyniki Strzelanie Test wiedzy

Tor
przeszkód

Pierwsza pomoc
1 Bartosz Łuszczewski  Zespół Szkół w Wieliszewie LO
w Komornicy
66 pkt      
2 Milena Berg Zespół Szkół w Wieliszewie LO
w Komornicy
  21pkt    
3 Mateusz Miziak LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego      1,07  
4 Mateusz Ślesicki I Liceum Ogólnopolskie PUL
w Wołominie
    1,07  
5 Milena Berg Zespół Szkół w Wieliszewie LO
w Komornicy
    1,19  
6 Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55A       94