• 02.09.2015

  Uprzejmie zapraszamy kadrę pedagogiczną placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) z terenu m. st. Warszawy oraz woj. mazowieckiego na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, które są kontynuacją szkoleń prowadzonych w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015. Tegoroczna edycja warsztatów rozszerzona zostanie o treści związane z cyberprzestępczością.

  Zaproszenie na III edycję warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli ze stołeczną Policją
 • 31.08.2015

  Zaginięcie bliskiej osoby to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, jakie może nas dotknąć. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wyksztalcenie. Część zaginięć to efekt przemyślanej - bardziej lub mniej, ale świadomej decyzji takiej osoby. Inne to wynik różnego rodzaju wypadków losowych, bądź typowe zagubienia. Ponieważ od kilku lat zaginięcia stanowią zdecydowanie narastający problem społeczny przekazujemy informacje, które mogą pomóc w przybliżeniu tego zjawiska.

  Zaginięcia osób w Polsce. Fakty i mity
 • 19.08.2015

  Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane „dronami”, w coraz szerszym zakresie są użytkowane na całym świecie. W Polsce również obserwowany jest wzrost zainteresowania tymi urządzeniami, szczególnie wśród osób latających w celach rekreacyjnych. Jednak w ostatnim czasie nasiliła się liczba niebezpiecznych incydentów z udziałem dronów. Dostrzegając potrzebę edukacji użytkowników w zakresie bezpiecznego posługiwania się dronami Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikował stosowną ulotkę.

  Zasady bezpiecznego wykonywania lotów przy użyciu tzw. „dronów”
 • 03.09.2015

  „Bezpieczna droga do szkoły”

  Jak co roku od 1 września policjanci pojawili się w rejonach szkół, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a kierowcom przypomnieć o zachowaniu w tych miejscach szczególnej ostrożności. Akcją „Bezpieczna droga do szkoły” objętych jest ponad 230 placówek szkolnych znajdujących się na terenie działania Komendy Stołecznej Policji. W ciągu najbliższych miesięcy policjanci będą prowadzić stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.„Bezpieczna droga do szkoły”

 • 02.09.2015

  Dzielnicowa z Borsukiem edukowały dzieci

  Dzielnicowa w towarzystwie policyjnego Borsuka gościła w Zespole Szkół Specjalnych Nr 91 przy ul. Weterynaryjnej. Podczas spotkania podczas świetnie zorganizowanej zabawy funkcjonariuszka opowiedziała o prawidłowych zachowaniach na drodze, bezpiecznych zabawach w domu, szkole i na podwórku. Maskotka stołecznej policji zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich dzieciach.Dzielnicowa z Borsukiem edukowały dzieci

 • 02.09.2015

  Uczmy się pływać

  Przed nami nowy rok szkolny. Funkcjonariusze komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie przypominają, że to najlepszy czas aby nauczyć się pływać lub doszlifować zdobyte wcześniej umiejętności pływackie. Pływanie powinno być dla tak naturalne i przyjemne jak chodzenie czy mówienie! Dlatego też, wykorzystajmy czas nauki w szkole również na naukę pływania! Pomoże Wam w tym książeczka Kapitana Wyderki: „Pływaj z Kapitanem Wyderką”.Uczmy się pływać

 • 02.09.2015

  CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

  Poleceniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego (l.dz. EZP-33/2013) z dnia 3 stycznia 2013 r., wprowadzono centralny dobór psów, który realizowany jest przez Zakład Kynologii Policyjnej w stosunku do psów kwalifikowanych na wszelkie formy szkolenia przewodników i tresury psów w Policji.CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 • 01.09.2015

  Policjanci sprawdzali i oceniali stan bezpieczeństwa pod szkołami

  Policjanci z mińskiej drogówki prowadzą akcję związaną ze sprawdzeniem infrastruktury drogowej, która ma wpływ na bezpieczeństwo uczniów idących i wracających ze szkoły. Policjanci do tej pory dotarli już do większości szkół w powiecie mińskim. W sprawdzeniu rejonu szkoły w Hucie Mińskiej wziął udział Naczelnik mińskiej drogówki nadkomisarz Piotr Wojda, który w asyście dyrektora placówki Piotra Matzanke, wspólnie oceniali bezpieczeństwo pod szkołą.filmPolicjanci sprawdzali i oceniali stan bezpieczeństwa pod szkołami


Multimedia

Fotografie
Video
Audio
Wirtualny spacer po Pałacu Mostowskich
Bezpieczeństwo w stolicy - debaty społeczne w 18 dzielnicach
Bezpieczeństwo osób starszych
Przystanek PaT
Od lat 5 do 105 - jak uniknąć zagrożeń
Klasa policyjna
10 mniej zwolnij
Zgłoś Rasizm
116 111
Kocham
Policjant, który mi pomógł 2015
Druki do pobrania
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów
Uwaga dzwoni oszust
Powiaty
Dzielnice